Konsult SS 872500

Konsult SS 872500

Ampiro Group har unik kompetens samt anpassat systemstöd genom Asys för att hjälpa er verksamhet att efterleva kraven i SS 872500, bland allmänheten benämnd ”äldrestandarden”.

 

Med vår erfarenhet och kunskap som kvalitetskonsulter och med bakgrund inom vård- och sjukvårdssektorn så står vi gärna till er tjänst att införa kvalitetsstyrning för att möta kraven i SS872500 så naturligt som möjligt i er verksamhet.

Vad är SS 872500?

Den svenska vägledningsstandarden SS 872500 med version :2015 beskriver och förklarar kvalitetsaspekter att beakta i omsorg, omvårdnad och rehabilitering för äldre. Standarden benämns lite slarvigt i allmänhet för  ”äldrestandard” i relation till kvalitetsstyrning.

Efter en inledande förklaring av standarden och översikt så övergår standarden i att definiera synen på den äldre och det viktiga personcentrerade förhållningssättet som utgör grundfokus i vägledningsstandarden. 

Som i merparten av kvalitetsstandards så följs sedan SS872500 av beskrivning om processbegreppet och hur det kan samspela med aktiviteter, rutiner samt egenkontroll.


För att vidare stödja kvalitet för de äldre omfattas också standarden av behandling av kunskap och kompetens hos organisationen.

Standarden SS 872500 finns att tillgå utan kostnad via www.sis.se

Ampiro hjälper er införa och efterleva SS 872500

Ampiro har expertis och erfarenhet av att stödja verksamheter med att införa och utveckla verksamhetsstyrning enligt SS 872500 och kvalitet inom äldrevården. 

Kontakta oss gärna vid behov så kan vi samtala kring hur vi kan hjälpa er på bästa sätt för att få maximalt värde av ert ledningssystem.

Kontakta din SS 872500 konsult

 

Kontakta oss

Kontakta mig så talas vi vid eller träffas för att finna passande tjänst just för er!

 

Joakim Blomster
Försäljning
Tel:0701-609422

Alternativt 

Kontakt SS 872500 konsultBegär offert!