SOSFS 2011:9

Konsult SOSFS 2011

Ampiro Group har unik kompetens samt anpassat systemstöd genom Asys för att hjälpa er verksamhet att efterleva kraven i SOSFS 2011:9.

 

Med vår erfarenhet och kunskap som kvalitetskonsulter och med bakgrund inom vård- och sjukvårdssektorn så integrerar vi kraven från era intressenter så de hanteras så naturligt som möjligt i er verksamhet.

Kort om SOSFS 2011:9

SOSFS 2011:9 är en föreskrift som är utgiven av socialstyrelsen och berör verksamheter inom vård- och omsorg, de som bedriver socialtjänst eller verksamheter enligt LSS. Föreskriften definierar krav på ledningssystem med avseende på kvalitet. 

Vad innebär ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2011:9 ?

Precis som ledningssystem enligt exempelvis ISO 9001 så ställer SOSFS 2011:9 krav på att verksamhetsutövaren ska införa, underhålla och ständigt utveckla ett processorienterat arbetssätt för sitt kvalitetsarbete.
Det överordnade syftet med föreskriften är att ständigt styra mot att kund- och patientkrav samt berörda bindande krav infrias över tid under kontrollerade former.
Åtagandet kring ett systematiskt förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser. 
 

Ampiro hjälper er införa och efterleva SOSFS 2011:9

Ampiro's personal har arbetat med ledningssystem inom vården i många år och har djup erfarenhet både ute från externa revisioner hos certifieringsorgan men också från konsultation med hjälp och stöd för verksamheter i dessa avseenden. Våra konsulter är idag fortsatt aktiva som revisionsledare ute hos ackrediterade certifieringsorgan, vilket gör det tryggt för dig som företag att anlita aktuell kompetens vad gäller kvalitet inom vården.

Kontakta oss gärna vid behov så kan vi samtala kring hur vi kan hjälpa er på bästa sätt för att få maximalt värde av ert ledningssystem.

Kontakta din SOSFS 2011:9 konsult

Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9

I ledningssystemsstöd Asys - powered by Ampiro kan ni samla allt kvalitetsarbete i en gemensam plattform och skapa förutsättningar för att rätt sak, görs på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Ett komplett ledningssystem utifrån kvalitetssäkrade arbetssätt!

Webbaserat ledningssystem

Asys hjälper er att hantera samtliga krav i SOSFS 2011:9 med exempel såsom:

- Processkartläggning / Processer & rutiner

- Klagomålshantering

- Egenkontroll

- Förbätrringsarbete

- Dokumentationsskyldighet 

- Mallar och stödmaterial

 

Kontakta oss

Kontakta mig så talas vi vid eller träffas för att finna passande tjänst just för er!

 

Joakim Blomster
Försäljning
Tel:0701-609422

Alternativt

Kontakt ISO konsultBegär offert