ISO 44001

ISO 44001 konsult

Byggbranschen är redo för samverkan - Ska ni vara med på resan?

Intresset kring ISO 44001 standarden ökar stadigt där fler och fler företag och organisationer väljer att införa kraven och visa på tillämpning genom certifiering.

Behöver ni hjälp för att visa er själva och för era kunder och beställare att ni är en part att lita på, så finns Ampiro att ta stöd av.

Vad är ISO 44001?

ISO 44001 är en ledningssystemstandard som knyter an till affärsrelationer och innehåller modell och kravelement för att ta fram ett hjälpmedel för företag och organisationer att samarbeta på ett optimalt sätt. 

Standarden publicerades i en svensk version 2017 och heter fullt ut; SS-ISO 44001 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - Krav och ramverk.

Till denna kravstandard är det också publicerat ett antal vägledande dokument för appliceringen av ledningssystemet. Läs mer om standarden och tillhörande information via sis.se 

 

Ampiro hjälper er mot en certifiering enligt ISO 44001

Ampiro Group är faktiskt utsedda som en föreslagen part för Byggföretagen när det gäller verksamhetsledning, ledningssystem tillhörande tjänster genom ingående avtal.

Ampiro's personal har arbetat med ledningssystem i många år och har varit med i utvecklingen av ISO 44001 från tidiga start. Vi har personal med djup erfarenhet just inom bygg- och anläggningssektorn i tidigare uppdrag men också från externa revisioner hos certifieringsorgan. 

Varje organisation är lite unik och det gör att vi anpassar våra projekt mot kund för att nå optimal effektivitet och verkan. För ena företaget fungerar vi kanske mer som rådgivare med kontinuerliga avstämningar till i andra uppdrag fullt ut driver projektet genom projektorganisation. Allt för att nyttja båda parters resurser på bästa sätt mot verksamhetens målsättning.

Kontakta oss gärna vid behov så kan vi samtala kring hur vi kan hjälpa er på bästa sätt för att få maximalt värde av ert ledningssystem.

Kontakta oss

Kontakta mig så talas vi vid eller träffas för att finna passande tjänst just för er!

 

Joakim Blomster
Försäljning
Tel:0701-609422

Alternativt 

Kontakt ISO 44001 konsultBegär offert!