ISO 14001 Konsult

ISO 14001 konsult

 

Konsultation enligt ISO 14001 är den tjänst och standard som är absolut vanligast när det handlar om att både för den egna verksamheten eller för omgivningen att visa och verka för en förbättrad miljöprestanda.

Standarden ger ett strukturerat stöd genom sitt innehåll för att planera och styra mot förbättringar med avseende på den yttre miljön.

ISO 14001 är den internationella ledningssystemsstandarden för miljö som används och tillämpas av företag i hela världen. 

 

Ampiro hjälper er mot en certifiering enligt ISO 14001

Ampiro's personal har arbetat med ledningssystem och ISO 14001 i många år och har djup erfarenhet både ute från externa revisioner hos certifieringsorgan men också från konsultation med hjälp och stöd för verksamheter i dessa avseenden.

Varje organisation är lite unik och det gör att vi anpassar våra projekt mot kund för att nå optimal effektivitet och verkan. För ena företaget fungerar vi kanske mer som rådgivare med kontinuerliga avstämningar till ett annat där vi fullt ut driver projektet genom projektorganisation. Allt för att nyttja båda parters resurser på bästa sätt mot verksamhetens målsättning.

Kontakta din ISO 14001 konsult

 

Vad är ett ISO miljöledningssystem?

Ett ledningssystem enligt ISO 14001 ska göra klart för en organisationen i skrift och i kombination med kompetens och medvetenhet hur verksamheten ska driva till förbättrad miljöpåverkan utifrån sin egna verksamhet. Genom nya versionen av ISO 14001:"2015" så ska man också beakta sina miljöaspekter och miljöarbete ur ett livscykelperspektiv.
Vidare ska ledningssystemet styra mot att lagar och bindande krav infrias samt att förebygga föroreningar och att skydda miljön. 

För att infria kraven ISO 14001 och för att uppvisa både för sig själv och för andra intressenter att dessa grundsyften infrias, så är standarden uppbyggd enligt en metodik som kallas "PDCA" - Plan, do, check, act. Så ledningen har till ansvar att regelbundet ta in information och omvärdera verksamheten förutsättningar, planera sin verksamhet för att uppnå ovan syften, genomföra samt kontroller och agera med bakgrund av den planering som är lagd. 

Detta är vad ett ISO miljöledningssystem syftar till i stora drag och påverkas betydligt av typ av verksamhet, storlek och miljöpåverkan.

 

Behöver ni hjälp eller stöd kring dessa frågor, så kontakta oss så kan vi samtala kring hur vi kan hjälpa er på bästa sätt för att få maximalt värde av ert ledningssystem.

Kontakt

 

Miljöcertifiering / ISO 14001 certifiering

Vill eller behöver man ta sitt miljöarbete och åtagande längre än internt, så kan man som verksamhet certifieras enligt ISO 14001 som är den internationellt erkända standarden mot den yttre miljön. 

En miljöcertifiering innebär att en tredje part i form av ett ackrediterat certifieringsorgan anlitas (i Sverige finns ca 10 aktörer) för att opartiskt och utan eget intresse granskar verksamheten utifrån kraven i ISO 14001. 

Vid efterlevnad och infriande av kraven i ISO 14001 så utfärdas ett certifikat som bevis på uppfyllande av gällande krav. Detta certifikat bör med fördel användas i marknadsföringssammanhang för att visa verksamhetens marknad att ett aktivt miljöarbete finns på plats. Vilket stärker företagets varumärke och underlättar många gånger i ett upphandlingsförfarande, där miljökrav beaktas eller viktas allt som oftast.    

Personalen hos Ampiro har lång erfarenhet som revisorer hos certifieringsorgan och är fortsatt aktiva idag. Det gör att vi i konsultuppdrag har mycket god insikt i vad en revisor vid miljöcertifiering förväntar sig, vilket undanröjer överraskningar vid en certifieringsprocess. 

 

Kontakta oss

Kontakta mig så talas vi vid eller träffas för att finna passande tjänst just för er!

 

Joakim Blomster
Försäljning
Tel:0701-609422

Alternativt 

Kontakt ISO 14001 konsultBegär offert!