Konsultation ledningssystem

Ledningssystem konsulter på uppdrag

Vi hjälper er med uppbyggnad och utveckling av ert ledningssystem

Vi hjälper er för att få maximalt stöd och mervärde från er ledningssystem och inför eventuell ISO certifiering.
Expertis inom standards såsom ISO 9001, IATF, ISO 14001, ISO 45001, ISO 44001, ISO 27001 etc.

Ampiro's personal har arbetat med ledningssystem i många år och har djup erfarenhet både ute från externa revisioner hos certifieringsorgan men också från konsultation med hjälp och stöd för verksamheter i dessa avseenden.

Varje organisation är lite unik och det gör att vi anpassar våra projekt mot kund för att nå optimal effektivitet och verkan. För ena företaget fungerar vi kanske mer som rådgivare med kontinuerliga avstämningar till ett annat där vi fullt ut driver projektet genom projektorganisation. Allt för att nyttja båda parters resurser på bästa sätt mot verksamhetens målsättning.

Kontakta oss gärna vid behov så kan vi samtala kring hur vi kan hjälpa er på bästa sätt för att få maximalt värde av ert ledningssystem.

Kontakta din konsult för ledningssystem

Vad är ett ledningssystem?

Ampiro’s definition av ett ledningssystem är ett system och arbetssätt som tydliggör för en organisation och verksamhet vad man planerar uppnå, hur det planerade arbetssättet ska styra mot målsättningen samt vilka uppföljningar som är tillsatta för att följa upp och ta nya beslut.

Ledningssystemet som kan vara ett eller hanteras som ett ”kvalitetsledningssystem”, ”miljöledningssystem”, ”arbetsmiljöledningssystem” eller ett fullt ut integrerat verksamhetssystem ska styra mot att exempelvis kundkrav- och intressentkrav infrias under styrda förhållanden. Vid en certifiering enligt ISO standards, så är det också ett tydligt krav och åttagande för verksamheten att styra mot ständiga förbättringar i det perspektiv standarden avser.

Exempel på ISO standarder som är vanligt förekommande på den svenska och nordiska marknaden är:

ISO 9001: Krav och vägledning – Ledningsystem för kvalitet

ISO 14001: Krav och vägledning – Ledningsystem för miljö (yttre)

ISO 45001: Krav och vägledning – Ledningsystem för arbetsmiljö

ISO 27001: Krav och vägledning – Ledningsystem för informationssäkerhet

IATF 16949: Kvalitetsledningssystem för fordonsindustrin.

 

Ampiro med personal har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer med att nå ett ledningssystem och med det en bra verksamhetsstyrning. Våra resurser är också godkända revisionsledare och arbetar för certifieringsorgan när det gäller certifiering, vilket gör det tryggt för kunden då vi vet tydligt vad som förväntas vid ISO-certifiering.

Ampiro har sitt huvudkontor i Jönköping med tillgängliga resurser runt om i landet för att finnas nära sina kunder. Framför allt för att eliminera onödigt resande.

 

Format och struktur för ledningssystem

I vilket format ska ledningssystem hanteras i? 

Det finns inget rätt eller fel om vilket format eller media ledningssystemet ska vara och verka utan kan och tillåts upprättas där organisationen själv anser lämpligast för ändamålet.    
Bakåt i tiden och då ISO standarder fick sitt genomslag runt om i världen skapades och hanterades ledningssystemen oftast i papper och pärmformat. Medan vi idag tenderar till att bli allt mer integrerade digitalt i eller kring affärssystem (ERP) osv. Vi anser att en digital hantering skapar en betydligt enklare och effektivare väg att nå ut och tillbaka i verksamheten. För det spelar mindre roll om innehållet är bra om kontakt- och kommunikationsvägar är svaga i en organisations verksamhetsstyrning. 
 
Ampiro rekommenderar nära alltid digitalt systemstöd för ledningssystem som stöd i verksamhetsstyrning och tillhandahåller Asys - powered by Ampiro som sådant verktyg. 
 
Digitalt webbaserat ledningssystem
Asys fungerar lika bra i en surfplatta eller mobiltelefon och bildar i de enheterna en ledningssystem app för tillgänglighet var personalen än är som en kommunikationsplattform. 

 

 

Referenskunder

Nedan visar ett axplock av kunder till Ampiro Group. 

 

Kundcitat

- Jag tycker Ampiro har fungerat jättebra för oss i uppbyggnads- och införandeprocess av vårt globala ledningssystem ("EGBS").

- Ni läste fint av hur vi behövde hjälp och gav den på ett för oss bra sätt. 

- Vi får säkert anledning att höras igen i höst, vi är ju bara halvvägs igenom implementationen av vårt verksamhetssystem.
--------------------------

Fredrik Almcrantz
Managing Director

EWAB Engineering AB

 

Kontakta oss

Kontakta mig så talas vi vid eller träffas för att finna passande tjänst just för er!

 

Joakim Blomster
Försäljning
Tel:0701-609422

Alternativt 

Begär offert!