Bemanning av resurs

 

Bli effektivare, lönsammare och mer konkurrenskraftig med partnerskap med Ampiro Group.
Vårt uppdrag är att låta ert företag fokusera på sin kärnverksamhet, medan vi stöttar upp med specialisering inom ledningssystem och verksamhetsutveckling.  

Bemanning och uthyrning av specialist

Ampiro erbjuder uthyrning och bemanning av kompetens inom verksamhetsstyrning och ledningssystem. Ni kan koncentrera er på ert kärnområde och hyra vår expertis för att stärka ert kvalitet, miljö och hållbarhetsarbete. Kompetens finns att tillgång mot en eller flera av följande standarder; ISO 9001, IATF, ISO 14001, ISO 45001, ISO 44001, ISO 3834, EN 1090, ISO 27001 samt kvalitetssäkring av HVB.

 

Kundcitat

I en situation med resurs- och kompetensbrist hittade vi en lösning tillsammans Ampiro Group där vi valde att hyra in specialist kompetens på obestämd tid.  

Sedan inledande kontakt så har Ampiro varit lyhörda och anpassningsbara utifrån våra behov.  

Vi är glada över att vi anlitat Ampiro och vi kan koncentrera oss på vår kärnkompetens.

 

Gunnar Hasselström | Kvalitets- och miljöchef

VINCI Energies Nordic

 

Kontakta oss

Kontakta mig så talas vi vid eller träffas för att finna passande tjänst just för er!

 

Joakim Blomster
Försäljning
Tel:0701-609422