Våra tjänster

Ampiro Group är en helhets leverantör inom verksamhetsstyrning och ledningssystem.

Att enbart fokusera på att infria standardkrav skapar sällan maximalt mervärde, utan det är vår övertygelse att en bra verksamhetsstyrning måste vila på verksamhetens strategiska inriktning.

Kanske är det av den anledning som våra kunder kommer tillbaka till oss vid nya och utökade behov.

 

ISO Konsult med mervärde i fokus

Ampiro Group fungerar som en ISO konsult, det är där vi har vår kärna och expertis och då framför allt inom KMA (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö) och ISMS (Informationssäkerhet) området. För oss innebär tjänsten och vårt uppdrag betydligt mer en enbart efterlevnad mot en standard, utan främst om att stötta verksamheter mot att ni sina mål och strategier.

Vi har samtliga inom Ampiro många års erfarenhet av styrning inom KMA & Informationssäkerhet och det är vår absoluta övertygelse att rätt tillämpat och infört i verksamheten skapar det effektivitet och en mer samlad kraft mot en hållbar och lönsam verksamhet. 

I vårt sätt att se det ska alltså en erfaren ISO konsult alltså inte primärt fokusera på ISO kraven isolerat utan på att integrera dem så naturligt som möjligt i organisationen för att skapa samsyn och gemensam bild av vad som är viktigt för verksamheten framåt.

Kontakta ISO konsult så ska vi berätta mer hur vi arbetar! 

Ampiro Group's tjänsteutbud

Som den moderna helhetsleverantör vi ska vara så erbjuder vi tjänster inom nedan tjänsteområden: 

Webbaserat Verksamhetssystem – Asys "powered by Ampiro"

Moderna webbaserade ledningssystemsplattformen för maximalt stöd för verksamheten. Kraftfull men enkelt gränssnitt som uppskattas av användarna.

 

Utbildning och kurser

Vi erbjuder brett utbud och skräddarsyr gärna utbildning just för ert behov. Exempel kan vara kring ISO standards, ledningens ansvar, internrevision, riskanalyser osv.

 

Konsultstöd vid uppbyggnad/utveckling av ledningssystem

Vi hjälper er för att få maximalt stöd och mervärde från er ledningssystem och inför eventuell ISO certifiering. Expertis inom standards såsom ISO 9001, IATF, ISO 14001, ISO 45001, ISO 44001, ISO 27001, SS 872500, SOSFS 2011:9, FR2000, IKEA IWAY etc.

Oberoende granskning

Tjänster såsom Gap- analyser, 2.a parts revisioner, produktrevisioner, inspektioner etc.

Tredjepartsrevisioner inom kvalitet och miljö

Vi genomför tredjepartsrevisioner åt ett av Sveriges certifieringsorgan och är godkända revisionsledare inom diverse ISO standards.

Bemanning/Uthyrning av specialist

Ampiro erbjuder uthyrning och bemanning av kompetens inom verksamhetsstyrning och ledningssystem. Ni kan koncentrera er på ert kärnområde och hyra vår expertis för att stärka ert kvalitet, miljö och hållbarhetsarbete. Kompetens finns att tillgång mot en eller flera av följande standarder; ISO 9001, IATF, ISO 14001, ISO 45001, ISO 44001, ISO 3834, EN 1090, ISO 27001, FR2000 samt kvalitetssäkring av HVB.

Varför välja Ampiro Group

Vi är den moderna konsultbyrån och systemleverantören av ledningssystem och verksamhetsstyrning!
Samtliga resurser hos Ampiro har många års erfarenhet som externa revisorer av ledningssystem, så med åren har vi byggt upp mycket kunskap och erfarenhet. Vi vill inte se oss som rena ISO konsulter, utan snarare verksamhetskonsulter som bör stötta er att få ledningssystemet att ge maximalt stöd för att nå era mål och strategier över tid. 

Specialistkunskap finns inom kvalitet, miljö- och arbetsmiljöstyrning samt informationssäkerhet med härledning till ledningssystemsstandarder såsom
ISO 9001, IATF, ISO 14001, ISO 45001, ISO 44001, ISO 3834, EN 1090, ISO 27001, FR2000, BKMA samt kvalitetssäkring av HVB. 

Vi har vårt säte centralt i landet med kontor i Jönköping men har resurser tillgängliga i nätverk runt om i landet såsom Stockholm, Göteborg, Skåne, Mälardalen osv. för att finnas nära våra kunder. 

Ta en dialog med oss så ska vi passande lösning utifrån just ert behov.

Kontakta din Konsult gällande Ledningssystem